Search
  • Hungarian Bookstore

A segítő közösség hatékonysága az anyanyelvmegőrzésben

Updated: Dec 27, 2018


Aki külföldön él, de szeretné megtartani az anyanyelvét és törekszik arra, hogy ne csak ápolja, de fejlessze is azt, annak előbb-utóbb előjön az a fogas kérdés: mi a leghatékonyabb módszer erre? Mit tegyünk mi magunk azért, hogy könnyebb, gyorsabb és örömtelibb legyen az anyanyelvvel való mindennapos “hobbi” tevékenység. Talán a legelső fontos dolog valóban az, hogy megfogalmazzuk magunknak, hogy egy külföldi országban, ahol nem kell használnunk az anyanyelvünket, hiszen anélkül is boldogulunk már, megélünk, sikeresek lehetünk, miért ragaszkodunk mégis ahhoz, hogy – nevezzük “hobbinak” vagyis plusztevékenységnek, amit a saját szórakoztatásunkra használunk – kitartóan napról napra felépítsünk köré elfoglaltságokat, közösségi programokat, magántevékenységeket (olvasás, naplóírás, stb), egyszóval megtartsuk, akkor is, ha nem mindig praktikus. Többnyelven élni, gyereket nevelni, pláne alkotni (írni, tanítani, rendezni, színészeknek szerepelni) ugyanis nem mindig praktikus. Legalábbis nem a legkönnyebben és leggördülékenyebben “lezavarható” életformát adja. Ismétlésekre, magyarázatokra, értelmezésekre kényszerít, időigényes és sok türelmet követel. Ezzel általában mindenki gyorsan szembesül, aki valamiért mégis ragaszkodik ehhez a nem túl praktikusnak titulálható megoldáshoz. A valamiért sokféle dolog lehet, de természetesen a legösztönösebb válasz (önmagunknak is) az, hogy a gyökereket táplálni elengedhetetlen ahhoz, hogy szárnyakat  is növesszünk, hogy virág, majd termés is legyen végül a száron. A gyökereink táptalajának az egyik legelemibb összetevője ugyanis az anyanyelv, az az érzelmileg és szellemileg kapott természetes környezet, ahonnan minden más is érkezett és kialakította az identitásunkat. Amikor ezt tudatosítjuk, vagyis mindenek ellenére mégis ragaszkodunk ahhoz, hogy az anyanyelvünk használatát beépítsük a hétköznapokba, akkor találkozunk a következő fontos kérdéssel: ki másnak fontos ez ugyanannyira, mint nekünk? Közös a problémám és a választásom másokkal vagy egyedül maradtam a saját valamiértemmel?

Az elmúlt években nagyon sokszor találkoztam azzal a szívszorító példával, amikor a magyar anyanyelv köré a földrajzi elszigeteltség miatt – Salt Lake City (UT), Denver (CO), Portland (OR) – nagyon nagy nehézségek árán építhető magyar közösség, hiszen nagyon kevés magyar nyelven folyékonyan beszélő ember él egy adott körzetben. Ezeken a helyeken válik teljesen világossá, mennyire fontos szerep jutna a közösségnek, ugyanis hatalmas terhet venne le az egyén válláról. A legkitartóbb és leginkább elkötelezett emberek ilyen körülmények között is megoldják az anyanyelv ápolását, de szemmel láthatóan több anyagi és egyéb áldozatot követel ez a helyzet tőlük, valamint a megszokottnál is nagyobb kreativitást. Ezek a földrajzi értelemben hátrányos helyzetben élő magyar családok vagy egyének külön figyelmet érdemelnek – hiszen az anyanyelvi elszigeteltség, a közösségi előnyök hiánya ugyanolyan hátránynak számít, mint bármilyen más szellemi vagy anyagi javaktól való megfosztottság.


Ezeknek a családoknak a teljes feltérképezése mint feladat még előttünk áll, de a kezdeti megoldást már elindítottuk azzal, hogy színházi és egyéb magyar nyelven zajló kulturális programokat igyekszünk eljuttatni hozzájuk. Számukra a magyar közösség mi magunk vagyunk, akik segítünk, megértjük a problémájukat és hajlandóak vagyunk összefogni azért, hogy nekik jobb legyen. Közösségi felelősségvállalás nélkül az anyanyelvmegőrzés nagyon magányos tevékenység. A segítő közösség – ebben az esetben a nyelvileg elszigetelt egyének és családok helyzetének megértése és támogatása – ilyen formában is létrejöhet, van megoldás olvosolni a problémát, ha elég kreatívak és elszántak vagyunk. Képesek vagyunk megtanulni segítő és hatékony közösséget alkotni az anyanyelvünk megőrzése érdekében, amely nem csak a közvetlen környezetünkben nyújt támogatást, de elszigetelt kisebb közösségeket is inspirál és fejleszt. Ma már a segítő anyanyelvi közösség példája, eredményei transzportálhatók, virtuálissá tehetők vagy virtuális összefogás, anyagi támogatások révén fizikálisan is eljuttathatók kulturális programok segítségével a hátrányos helyzetben élőkhöz.

Miért fontos a közösben való gondolkodás? Nagyon kézenfekvő a válasz: mert az anyanyelv csak közös lehet, lényegében a legtisztább és legobjektívebb módon, előítéletek nélkül képes összekötni bennünket egy idegen országban. Az anyanyelv mint közösségi érték pszichológiai értelemben a családi értékrendhez van közel, annak minden előnyével és hátrányával. Talán ezért sem tudjuk elkerülni, hogy érzelmi viharok és felkavaró gondolatok nélkül töprengjünk azon, hogyan tudnánk a saját anyanyelvi közösségeinket valódi segítő és hatékony közösségekké fejleszteni. Miközben nagyon jól tudjuk, hogy a nyelvi és érzelmi sebekre közösségi értelemben ez az egyedüli gyógyír. A szellemi és kulturális értékeink átmentéséről nem is beszélve.


Végül következzen egy rövid történet egy nagyon pozitív közösségformáló eseményről, amelynek során sikerült a fenti elméletet teljes mértékben igazolni. 2016-ban aránylag hosszú előkészület után egy New York-i kreatív magyar alkotóközösség Pilvax Players néven (amatőr és profi színészek, gyerekek és felnőttek egyaránt) elkészítette pár magyarországi színész segítségével A dzsungel könyve magyar musical amerikai (magyar nyelven angol felirattal előadott) produkcióját. Lényegében két nagyon fontos közös cél fogalmazódott meg, amely végig összetartotta és hatékonnyá tette ezt a kis kreatív közösséget: a színházi előadás minél tökéletesebb megvalósítása a színpadon az amerikai-magyar közönségnek/közösségnek, illetve a magyar anyanyelv gyakorlása és örömteli hasznosítása az alkotóközösségen belül. Végül áthidalva sok-sok nyelvi, anyagi, emberi, szakmai és közösségi nehézséget az eredmény, a New York-i előadás nemcsak, hogy megszületett, hanem a következő két évben eljutott más amerikai államokba is, más kisebb magyar közösségekhez, ahol helyi magyar családok gyerekei csatlakoztak a produkcióhoz. Rendkívül megható volt látni azt, hogy milyen könnyen, gyorsan és hatékonyan képes hatni az anyanyelvi kreativitás a helyi közösségekre, a színházi forma maga mennyire meggyőző, hiszen a csapatjátékról, a közösről, a közös nyelvről és kultúráról szól és önmagában tanít, motivál, inspirál, fejleszt és gyógyít. Gyakorlati értelemben képes arra, hogy fenntartva és fejlesztve a magyar anyanyelvet, megerősítse a közösségi értékeket is (egyszerre több kisebb-nagyobb közösségben).

Tehát tudjuk és látjuk, hogy vannak jó megoldások, amelyek valóban hatékonyak. Az idegen környezetben megalkotott, az anyanyelvet megtartó és fejlesztő közösségi tevékenységek létrehozása csak rajtunk múlik. Azon az emberi motiváción alapszik, hogy együtt akarunk változtatni, segíteni magunkon és másokon, a családi és baráti kapcsolatainkat gazdagítani, a nyelvi és kulturális értékeinket közösen használni, a hátrányos helyzetben élőket is komolyan venni, hozzáadni őket gondolatban és tettekben a saját közösségeinkhez.


Egy segítő nyelvi és kulturális közösséghez tartozni annyit jelent, mint hatékonynak és hasznosnak megélni saját magunkat, saját anyanyelvünket, tudatosítani saját kulturális értékeinket, valamint örömmel osztozni a közösen töltött időn, az egységben megélt tapasztalatokban. Ezek a közös élmények nem lezárnak utakat, hanem mindig újabb megoldásokat, újabb közösségeket teremtenek. Nyitottá válni ezekre az értékekre pedig gyakran önmagunk számára is az egyik legszebb meglepetés.

Zsedely-Szabó Tímea

Email: info@hunbookstore.com

30 views0 comments