TARTALOM
Előszó
A német-magyar szövetségesi viszony 1944 elején
Hadi események a szovjet-német arcvonal déli szárnyán 9
A német-magyar szövetségesi viszony 194 első hónapjában 11
A magyar politikai és katonai vezetés terve a Kárpátok védelmére 16
A Margarethe I vállalkozás 25
Az 1. honvédhadsereg felvonulása, tevékenysége az északkeleti kárpátok előterében (1944. április 1-jétől augusztus 3-ig)
Német tervek, elgondolások a magyar haderő átszervezésére 51
A magyar tisztikar és a német megszállás 62
Az 1. hadsereg felvonultatásának folytatása 70
Változás a Honvéd Vezérkar élén 77
Az 1. hadsereg áprilisi támadása 80
Az 1. hadsereg védelem Galíciában 83
Az 1. hadsereg harci szelleme 86
Az 1. hadsereg veresége és visszavonulása a Kárpátokba 92
Katonapolitikai események, hadműveletek 1944. augusztus 3-tól és a Wintersport hadmozdulat
Parancsnokváltás és átszervezések az 1. hadseregnél 114
A 4. Ukrán Front megalakulása 118
A magyar védelmi rendszer a Kárpátokban 119
A magyar Alföld felé vezető hadműveleti irányok 122
A hadi helyzet hatása a katonák hangulatára és a német-magyar viszonyra az 1. hadseregnél 124
A iasi-kisinyovi hadművelet és Magyarország 129
A 4. Ukrán Front csapatainak támadása a Kárpátok leküzdésére 135
Az 1. hadsereg visszavonulása a Kárpátok fő hegylánca mögé 139
A Wintersport hadmozdulat 166
Az 1. honvédhadsereg parancsnoksága és az 1944. október 15-i kormányzói proklamáció
Lépések a fegyverszünet felé 176
A Panzerfaust vállalkozás 182
Audiencián a Kormányzónál 187
A "sürgönypárbaj" és következményei 194
A "béke követe" 204
Előkészületek október 15-ére 209
Események a 1. hadsereg törzsszállásán a kormányzói szózat után 236
A csatatok és a proklamáció 248
A hadsereg magára hagyása 258
Utószó 282
Jegyzetek 293

Ölvedi Ignác: Az 1. magyar hadsereg története 1944 január 6-tól október 17-ig

$10.00Price