TARTALOM
Előszó
A német-magyar szövetségesi viszony 1944 elején
Hadi események a szovjet-német arcvonal déli szárnyán 9
A német-magyar szövetségesi viszony 194 első hónapjában 11
A magyar politikai és katonai vezetés terve a Kárpátok védelmére 16
A Margarethe I vállalkozás 25
Az 1. honvédhadsereg felvonulása, tevékenysége az északkeleti kárpátok előterében (1944. április 1-jétől augusztus 3-ig)
Német tervek, elgondolások a magyar haderő átszervezésére 51
A magyar tisztikar és a német megszállás 62
Az 1. hadsereg felvonultatásának folytatása 70
Változás a Honvéd Vezérkar élén 77
Az 1. hadsereg áprilisi támadása 80
Az 1. hadsereg védelem Galíciában 83
Az 1. hadsereg harci szelleme 86
Az 1. hadsereg veresége és visszavonulása a Kárpátokba 92
Katonapolitikai események, hadműveletek 1944. augusztus 3-tól és a Wintersport hadmozdulat
Parancsnokváltás és átszervezések az 1. hadseregnél 114
A 4. Ukrán Front megalakulása 118
A magyar védelmi rendszer a Kárpátokban 119
A magyar Alföld felé vezető hadműveleti irányok 122
A hadi helyzet hatása a katonák hangulatára és a német-magyar viszonyra az 1. hadseregnél 124
A iasi-kisinyovi hadművelet és Magyarország 129
A 4. Ukrán Front csapatainak támadása a Kárpátok leküzdésére 135
Az 1. hadsereg visszavonulása a Kárpátok fő hegylánca mögé 139
A Wintersport hadmozdulat 166
Az 1. honvédhadsereg parancsnoksága és az 1944. október 15-i kormányzói proklamáció
Lépések a fegyverszünet felé 176
A Panzerfaust vállalkozás 182
Audiencián a Kormányzónál 187
A "sürgönypárbaj" és következményei 194
A "béke követe" 204
Előkészületek október 15-ére 209
Események a 1. hadsereg törzsszállásán a kormányzói szózat után 236
A csatatok és a proklamáció 248
A hadsereg magára hagyása 258
Utószó 282
Jegyzetek 293

Ölvedi Ignác: Az 1. magyar hadsereg története 1944 január 6-tól október 17-ig

$10.00Price

  We don’t have any products to show right now.

  We don’t have any products to show right now.

  We don’t have any products to show right now.

  We don’t have any products to show right now.

  ABOUT US
  A Tízezer Lépés Magyar Könyvesbolt és Pilvax Független Mûvészeti Központ elsôdleges feladata, hogy a magyar nyelvû kiadványok terjesztésével és a kulturális programok szervezésével, létrehozásával támogassa és fejlessze a magyar nyelv igényes használatát külföldön is. Angol és egyéb nyelvû programjaink szintén a magyar kultúra nemzetközi népszerûsítését célozzák meg.  
  A Tízezer Lépés Magyar Könyvesbolt szervezésében kreatív műhelysorozatot (napközis vizuális nevelés, mozgáskultúra, integratív zene- és rajziskola, kreatív irodalmi-történelmi foglalkozás, kritikai gondolkodást fejlesztô könyvklub, drámapedagógia, pszichodráma színészképzéssel egybekötve, önkifejezéses pszichológiai mûhely, nyelviskola (magyar, angol, német, francia, orosz nyelven) indítottunk magyar és angol nyelven különböző korcsoportok számára. Minden egyes foglalkozást szakképzett oktatók, művészek vagy szakemberek tartják! Csatlakozni lehet folyamatosan a csoportokhoz.
  Our mission is keeping Hungarian language alive and organizing an independent, culturally valued community internationally.
  The 10 Thousand Steps Hungarian Bookstore & Pilvax Art Center is an energetic and creative area. Here cultural things often happen spontaneously and it is becoming a place with all different types of creative happenings going on in Hungarian and English (or more) languages. We are hosting many events and workshops featuring Anyanyelvmegorzes.hu and SzóKiMondóka.hu programs and Pilvax Productions Film and Theater Company. We organize music & drawing workshops, creative writing classes, discussions about literature, film & theater, critical thinking and history, drama workshops, self-expression training, language classes (Hungarian, English, German, Spanish, Russian, etc.)
  FOR SPECIAL REQUESTS & ORDERS
  NEW LOCATION IS COMING SOON!
  OUR STORE
  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon
  • Black YouTube Icon
  CONTACT US
  Call: 646-484-5525
  E-mail: info@hunbookstore.com

  © 2018 by 10 Thousand Steps A Hungarian  Bookstore​

  0