Egy ​jó szemű francia újságíró, Jean Raspail 1974-ben három hónapot töltött az Egyesült Államokban: végiglátogatta az indián rezervátumokat, hogy gyerekkora indiánromantikáját és a rézbőrűekről szóló tudományos irodalmat a valósággal szembesítse. Milyen esélyei vannak Amerika őslakóinak a modern civilizációban, a kisebbségi sorsban? Az Egyesült Államok területén ma körülbelül egy és egynegyedmillió indián él, majdnem egymillióval több, mint a múlt század nyolcvanas éveiben. De vajon minden kérdést megold-e az állami támogatás? Egyik törzs így, a másik úgy gazdálkodik a történelmi igazságszolgáltatás anyagi javaival. Hogy lehet kivédeni a segély testet-lelket züllesztő hatását? S hogy lehet – félrevetve a hasztalan múlthoz-kötődést, a meddő ábrándokat – átmenteni a jelenbe az indián tudatot, az indián életforma, kultúra hasznosítható elemeit? Nem válik-e az indiánság talmi idegenforgalmi attrakciójává vagy a modern civilizáció már nélkülözhetetlen javaitól való meddő elzárkózássá? Raspail izgalmas riportkönyve többnyire kérdez, s csak ritkán válaszol, de minden sorával jótékonyan felzaklatja az olvasót.

Jean Raspail: Rézbőrű napló

$8.00Price