A Szó, ami szó hiánypótló munka a magyar mint idegen nyelv tanításában.

Válogatást nyújt a mindennapi szóbeli és írásbeli nyelvhasználatban előforduló szólásokból

tematikus elrendezésben, mely lehetővé teszi a szisztematikus szókincsbővítést azoknak a tanulóknak, akik a magyar nyelv tanulásában túljutottak a biztos alapok megszerzésén, s megközelítőleg B2-es szinten állnak.

A fejezeteken belül ábécérendben, használatot illusztráló példamondattal ismerkedhet meg a tanuló a szólások világával.

Minden tematikus fejezet végén változatos gyakorlófeladatok segítségével mélyítheti el, illetve ellenőrizheti tudását.

A tematikus részben való jártasság kialakulása után a kötet teljes anyagát feldolgozó Összefoglaló feladatok adnak lehetőséget az ismétlésre.

A tanuló érdeklődésének, illetve az általa éppen tanult témakörnek megfelelően javasoljuk az anyagban való szemezgetést és válogatást.

 

Különösen ajánljuk

- másod- vagy harmadgenerációs, magyar származású diákoknak,

- a szombati és vasárnapi iskolák idősebb diákjainak (12-14 éves kortól kezdve),

- ECL vagy Origo nyelvvizsgákra való felkészüléshez,

- egyéni és csoportos feldolgozásra,

- minden, tanári eszköztárát bővíteni kívánó tanárnak.

Maruszki Judit:Szó, ami szó - Magyar-angol tematikus idiómatár

$34.50Price